Plody stromu mongongo.

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně zkoumají, jak lze úspěšně udržet pěstování stromu, kterému se v Zambii říká mongongo. Ořechy z tohoto stromu jsou v jižní části Afriky jedním z nejdůležitějších zdrojů potravy pro místní obyvatele i divokou zvěř. Stromy jsou však krátkověké a přirozená regenerace nízká, uvedla mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová. Jednou z iniciátorek výzkumu je akademička Kamila Hejlíková Tembo, která v Zambii žije. Založila s místními ženami společnost, která se zabývá zpracováním oleje z ořechů mongonga. Ty mají vynikající nutriční hodnoty, proto se také k lisování oleje používají, potenciál mají i v kosmetice. Výroba různých produktů z plodů může přispět k diverzifikaci příjmů venkovských obyvatel. Proto je důležité zajistit co největší klíčivost semen a pěstovat sazenice, které poslouží k obnově porostů. Výzkumníci pracují v jihozápadní Zambii nedaleko města Livingstone a Viktoriiných vodopádů. Ženy z tamější komunity se věnují sběru plodů a ovládají tradiční dovednosti při jejich zpracování. “Naším cílem je najít vhodné způsoby pěstování, využití a komercializace tohoto druhu. Podpoří to udržitelnost obhospodařování dřevinné vegetace a přispěje k odolnosti krajiny a zároveň tyto aktivity posílí sociálně-kulturní identitu, znalosti a dovednosti místních obyvatel a zajistí udržitelnost projektu,” uvedla Hejlíková Tembo.

Společnost, kterou pomohla založit, vykupuje semena od místních žen, které je sbírají pro domácí spotřebu, a zpracovává na kosmetický olej a olej na vaření. Ten poté míří do místních obchodů, hotelů a wellness center. Snahou je v budoucnu i vývoz do zahraničí a také zpracovávání semen baobabu a maruly.

Vědci v laboratořích testují klíčivost semen. Navrhli dvě verze předosevní přípravy. “V první metodě budeme semena skladovat tři měsíce při konstantní teplotě čtyři stupně Celsia. Po tomto chladném období uděláme test klíčivosti. Při použití druhé metody budeme sledovat účinek fytohormonu etylénu. Rajčata, banány nebo mango při dozrávání produkují etylén a když se skladují spolu se semeny v plastových sáčcích, uvolněný etylén by měl mít vliv na jejich klíčivost. Jednu část semen tedy ošetříme vodným roztokem Ethrelu a druhou část semen uložíme po zvolenou dobu v plastových sáčcích spolu s banány a mangem,” popsal Lukáš Karas z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Místní sbírají ořechy podle archeologických nálezů už několik tisíc let. Strom roste i v okolních zemích v místech, kde se průměrná roční teplota pohybuje přes 20 stupňů, maxima přesahují často třicítku a panuje zde suché klima. V Zambii roste strom výhradně na hlubokých písčitých půdách okrajových částí pouště Kalahari.


reklama


ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy

Doporučené