Přidat na Seznam.cz

Centrum leteckého výcviku (CLV) státního podniku LOM PRAHA slaví dvacetileté výročí vzniku. Jde o klíčové pracoviště pro výchovu a výcvik nových i stávajících pilotů Armády České republiky. Zde totiž začíná letová kariéra každého, kdo se chce v budoucnu stát pilotem armádního vrtulníku nebo letounu. Součástí pardubického CLV je také Taktické simulační centrum (TSC), které odpovídá nejvyšším standardům Aliance. Piloti se zde mohou školit nejen na taktických simulátorech pro letouny JAS-39 Gripen nebo L-159, ale například i pro typ F-16. Centrum bude součástí výcviku budoucích pilotů vrtulníků H-1 (víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom a bitevní vrtulník AH-1Z Viper) nebo letounů 5. generace F-35.

Video: Centrum leteckého výcviku (CLV) státního podniku LOM PRAHA slaví dvacetileté výročí vzniku / CZ DEFENCE

Před vznikem Centra leteckého výcviku LOM PRAHA s.p. 1. dubna 2004 působila od roku 1994 na pardubickém letišti 34. základna školního letectva, v roce 2000 byla přejmenovaná na 34. základnu speciálního letectva. Ta byla koncem listopadu 2003 zrušena. Tehdy vzniklé CLV, součást státního podniku LOM PRAHA, disponovalo dvěma vrtulníky Mi-2 a následně většinou techniky bývalé základny speciálního letectva. V současnosti CLV využívá cvičný letoun EV-97, a dále letouny Z-142C AF a L-39C, transportní letoun L-410UVP-T a vrtulníky Enstrom En-480B-G a Mi-17. 

Probíhá zaškolení obsluh kulometů Minimi Mk3 s novým příslušenstvím

Od roku 2017 je ředitelem CLV Jaroslav Špaček, který je bývalým pilotem na bitevních vrtulnících Mi-24. Podle něj je práce v centru permanentní snahou o budování moderní výcvikové školy a tomu se podřizuje úplně vše. „Klíčové je vyhovět Vzdušným silám AČR v požadavcích na výcvik. Jsou naším hlavním zákazníkem a partnerem,“ říká ředitel Špaček a doplňuje, že na změnách se pracuje neustále: „Zavádíme novou techniku, hlavně u vrtulníků a chystáme se zavádět další. Snažíme se o to, abychom vycházeli armádě vstříc. Budoucí noví piloti tak už nelétají na vrtulnících Mi-2, ale na amerických strojích Enstrom En-480, které mají „glass cockpit“ a dokáží tak piloty lépe připravit na moderní techniku, která dneska přichází do armády v podobě vrtulníků H-1.“

Foto: Vrtulník Enstrom En-480 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Vrtulník Enstrom En-480 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Částečně skleněný kokpit dostal také cvičný letoun L-410, na kterém cvičí budoucí armádní piloti transportních letounů. Nároky na výcvik a potřebu nových strojů, které odpovídají modernizačním procesům Vzdušných sil AČR, s sebou přináší obměnu dosavadních klasických cvičných letounů Z-142C AF. V současnosti tak probíhá výběrové řízení na pořízení pěti nových kusů jednomotorového pístového letounu.

Podle Jaroslava Špačka je CLV v Pardubicích výjimečné tím, že je tu vše na jednom místě: „Jsme unikátní tím, že jsme jediné vojenské výcvikové centrum, které disponuje veškerou potřebnou technikou. Cvičíme jak vrtulníkové, tak dopravní nebo stíhací piloty. Děláme vše na jednom místě a přidanou hodnotou je vzájemná spolupráce napříč státním podnikem, konkrétně se Závodem pohonných jednotek a Závodem letadel,“ říká Špaček. Pro Centrum leteckého výcviku je důležitým tématem výcvik pilotů pro letouny 5. generace F-35 a v Pardubicích se na to připravují již nyní. „Ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva podepsal smlouvu na nákup čtyř letounů L-39NG, které by měly být do CLV dodány na přelomu letošního a příštího roku s opcí na další čtyři letouny. Jednáme s Lockheed Martin o tom, že L-39NG by byl využit pro výcvik českých pilotů před přechodem na F-35. A zatím se zdá, že tam není zásadní problém, L-39NG plně splňuje to, co piloti na F-35 budou potřebovat,“ říká Jaroslav Špaček.

Foto: L-39NG a L-39C | CLV
Foto: L-39NG (v popředí) a L-39C | CLV

Zajímalo nás, zdali CLV v budoucnu nevyužije pro svůj provoz další letiště, např. to v Bochoři u Přerova. To je v majetku státního podniku LOM PRAHA a CLV ho využívá v okamžiku nutných odstávek pardubického letiště. Ředitel CLV k tomu říká: „Tím, že letiště v Přerově je státního podniku LOM PRAHA, tak počítáme s tím, že pokud bychom se někam rozšiřovali, tak to bude určitě tam.“

KVAČR 2035 chce uspíšit nákup ženijních vozidel. Armáda chtěla australský Bushmaster, nyní aktualizuje průzkum trhu

Stejně jako kdekoliv jinde, je i u CLV důležité personální obsazení. „V současné době máme naplněný stav podle současných potřeb výcviku. Co nás spíš tíží, je věk. Až přijde L-39NG, budeme potřebovat instruktory na proudové letouny. Pokud jde o vrtulníky, tak tam jsem spokojený. Máme tady zkušené instruktory, kteří prošli misemi ať už v Afghánistánu nebo v Bosně. Máme tady i zkušené piloty-instruktory z gripenů. Co se týče zkušeností instruktorů, jsem rád, že si dnes opravdu můžeme vybírat. Co vidím jako problém, je stárnutí technického personálu. Potřebovali bychom výrazně více mladých lidí,“ analyzuje Jaroslav Špaček.

Foto: L-39C | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: L-39C | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Určujícím dokumentem pro budoucí vývoj centra je dokument „Strategický rámec rozvoje CLV Pardubice v letech 2024–2028 s výhledem do roku 2035“. Zástupce ředitele CLV pro taktický výcvik Jaroslav Šefl oceňuje, že dokument zhodnocuje stav infrastruktury, jaká je dnes k dispozici a jaká bude potřeba do budoucna. Zaobírá se také tím, jakou má CLV leteckou techniku a případnými modernizačními projekty. „To samé se týká oblasti výcviku, oblasti leteckého personálu a oblasti perspektivních příležitostí, kde bychom rádi vytvářeli nové schopnosti,“ říká Jaroslav Šefl. Tento materiál, nedávno schválený dozorčí radou státního podniku LOM PRAHA, je klíčovým manuálem pro další rozvoj CLV. Obsahuje hlavní střednědobé i dlouhodobé cíle, rozvoj letecké techniky, rozvoj infrastruktury nebo také využití letiště v Bochoři u Přerova. Dokument vychází ze základního parametru, a to podpisu smlouvy o leteckém výcviku s Armádou České republiky, která je k dnešnímu dni podepsaná do roku 2028. Právě tento rok bude pro CLV zlomový. „Budou nové požadavky a nové počty pilotů. Když si vezmete, že letounů F-35 bude čtyřiadvacet a gripenů je nyní čtrnáct, tak se jedná o skoro dvojnásobek pilotů. Určitě bude potřeba nalétat víc hodin,“ dodává zástupce ředitele CLV pro taktický výcvik Jaroslav Šefl. 

V současnosti podle uvedené smlouvy projde Centrem leteckého výcviku ročně sto až sto dvacet pilotů. Struktura výuky se nesoustředí pouze na nové studenty „V jednom ročníku je zhruba patnáct lidí, jsou tady tři roky, to znamená pětačtyřicet studentů každý rok. Po škole tady navíc zůstávají piloti na další doškolení, chodí sem piloti vzdušných sil z různých základen i přímo z vyšších velitelství. Teď třeba aktuálně školíme budoucí piloty z 22. vrtulníkové základny na systém H-1. V rámci volných kapacit občas cvičíme i některé zahraniční studenty,“ říká ředitel Špaček. V současnosti je výrazně větší požadavek AČR na školení vrtulníkových pilotů, což CLV řeší pronájmem několika strojů Enstrom.

Důležitou součástí Centra leteckého výcviku v Pardubicích je Taktické simulační centrum (TSC). To vzniklo z potřeb bojových pilotů pro udržování a rozvoj taktických a bojových dovedností pilotů AČR na letounech JAS-39 Gripen a L-159. Taktický simulační výcvik pro piloty taktického letectva zahrnuje nácvik řešení různých taktických a bojových situací s podporou FAC a GCI. Výcvik je pilotům zajištěn právě prostřednictvím moderních simulátorů, dodaných dceřinou společností státního podniku LOM PRAHA, firmou VR Group. Tyto nejmodernější simulační technologie umožňují téměř reálnou vizualizaci. Výcvik na simulátorech je trendem ve výcviku na moderních armádních systémech zejména ze dvou důvodů: zaprvé umožňuje variabilitu taktických úkonů a řešení situací při výcviku a zadruhé šetří náklady na provoz reálných strojů. Parametry a výkony letounů, radarů, zbraní, nepřátelských entit – jak leteckých, tak i pozemních a námořních jsou plně konfigurovatelné. Kokpity simulátorů jsou vybaveny i tzv. HOTAS (zkratka pro HANDS ON THROTTLE AND STICK – řídící prvky letounu, tzv. plynová a řídící páka, které jsou téměř totožné s originálními a mají tu výhodu, že všechna pracoviště mohou po jednoduché výměně systému HOTAS sloužit všem typům letounů, které jsou v TSC k dispozici).

Foto: Kabinový taktický simulátor | CLV
Foto: Kabinový taktický simulátor | CLV

TSC slouží od svého vzniku prioritně Armádě České republiky. Nicméně od roku 2012 se zdejšího výcviku účastní také zahraniční piloti, například ze Slovenska. „Slovenští piloti tehdy ještě letounů MiG-29, tady cvičili na simulátorech obecného nadzvukového letounu.  V okamžiku, když se na Slovensku rozhodlo o nadzvukových letounech (F-16, pozn. redakce), tak se byli u nás seznámit se schopnostmi simulovaného taktického výcviku pro piloty F-16 a věříme, že k nám opět přijdou na výcvik,“ uvádí Jaroslav Šefl a doplňuje, že TSC již prošli piloti z více než 10 zemí, a někteří z nich dokonce opakovaně. Pokud jde o alianční jednotky, některé výcviky se opakují tematicky v rámci MATC (Multinational Aviation  Training  Center), kde jsou vybrané alianční státy v rámci Evropy. Další oblastí zájmu je zapojení se do iniciativy NFTE (NATO Flight Training Europe), jejímž cílem je zefektivnit výcvik pilotů zemí NATO na evropském kontinentu. Taktické simulační centrum CLV Pardubice bylo vybráno, společně s italským výcvikovým centrem na Sardinii, jako jeden z prvních oficiálních NFTE kampusů.

Taktické simulační centrum také prochází pravidelnou modernizací, co se simulátorů týče. „Centrum se neustále modernizuje. Mění se monitory na jednoduchých simulátorech. Kde byla původně kabina, kokpit a jedna televizní obrazovka, jsou dneska tři obrazovky. V loňském roce jsme doplnili devátý simulátor, který slouží jako náhradní. Neustále něco vyvíjíme a díváme se hodně dopředu. A samozřejmě rádi bychom se zapojili do procesu přípravy pilotů na letounech F-35,“ plánuje zástupce ředitele CLV pro taktický výcvik Jaroslav Šefl.

Mezi významné investice CLV patří výstavba zcela nového centra pozemního výcviku, tzv. objekt NG-1, ve kterém budou na jednom místě soustředěny hlavní oblasti pozemního výcviku, které se v současné době kromě TSC nachází v prostorách areálu Centra leteckého výcviku.

Foto: V objektu NG-1 budou na jednom místě soustředěny hlavní oblasti pozemního výcviku, které se v současné době kromě TSC nachází v prostorách areálu Centra leteckého výcviku | LOM PRAHA
Foto: V objektu NG-1 budou na jednom místě soustředěny hlavní oblasti pozemního výcviku, které se v současné době kromě TSC nachází v prostorách areálu Centra leteckého výcviku | LOM PRAHA

Nové prostory umožní provádění jazykové přípravy, technickou výuku a zkvalitnění výcviku pilotů na simulátorech v rámci letecké přípravy, tréninků předletové fáze a úkonů po přistání a dalších činností. V objektu budou učebny pro jazykovou přípravu, učebna pro technickou přípravu a výuku pilotů, postupové trenažéry pro vrtulníky Mi-17 a Enstrom 480 a hala s certifikovaným leteckým simulátorem letounu L-39NG (tzv. Full Mission Simulator).

Foto: Full Mission Simulator L-39NG určený pro maďarské vzdušné síly | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Full Mission Simulator L-39NG určený pro maďarské vzdušné síly | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Hala je dimenzována i pro případné budoucí doplnění druhého certifikovaného simulátoru FMS pro letoun L-39NG, v případě zvýšených požadavků na výcvik. Dále v objektu budou k dispozici i prostory pro budoucí rozšíření výcvikových schopností. V současné době je zpracován projekt pro výstavbu a stavební povolení, probíhá stavební řízení a výběr dodavatele stavby. Samotný simulátor pro letoun L-39NG bude dodán AERO Vodochody, a to nejpozději jeden měsíc před dodáním letounů L-39NG (trupová čísla 0477, 0478, 0479 a 0480) a tomu odpovídají i všechny plánované termíny pro dokončení výstavby objektu.

Foto: Taktický simulátor vrtulníku Mi-17 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Taktický simulátor vrtulníku Mi-17 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Důležitými parametry pro úspěšný rozvoj TSC je při udržení všech modernizačních trendů výcvik pilotů taktického letectva, tvorba komplexních scénářů, v kterémkoliv prostředí na světě, procvičování letových postupů a seznámení se s neznámým prostorem. V neposlední řadě také společná příprava, výcvik a vyhodnocení misí pro piloty a další letecký personál, postupy při ostraze vzdušného prostoru apod. 

Oslavy 20. výročí založení Centra leteckého výcviku připadly na 4. dubna, tedy symbolicky na ten samý den, kdy si připomínáme 75. výročí založení Severoatlantické aliance. Slavnostního setkání se kromě současných i bývalých zaměstnanců CLV zúčastnila ministryně obrany České republiky Jana Černochová, 1. náměstek ministryně obrany František Šulc a další zástupci resortu obrany i Armády České republiky. Vzdušné síly AČR zastupoval  brigádní generál Jaroslav Falta, velitel 24. základny dopravního letectva. A samozřejmě nechyběli ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva a ředitel Centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček. Součástí akce byl také průlet letadel a vrtulníků Armády ČR, Centra leteckého výcviku LOM PRAHA a Vojenského historického ústavu.

Foto: Slavnostního setkání se kromě současných i bývalých zaměstnanců CLV zúčastnila ministryně obrany České republiky Jana Černochová, 1. náměstek ministryně obrany František Šulc a další zástupci resortu obrany i Armády České republiky. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Slavnostního setkání se kromě současných i bývalých zaměstnanců CLV zúčastnila také ministryně obrany Jana Černochová a další zástupci resortu obrany i Armády České republiky. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Ředitele CLV Jaroslava Špačka jsme se zeptali na jeho nejbližší plány: „Pro nás je to hlavně zavedení letounů L-39NG. To je moderní cvičný letoun, ke kterému budeme mít kompletní výcvikové zázemí – ať už se jedná o simulátor nebo o interaktivní učebny. Děláme maximum možného, aby Centrum leteckého výcviku LOM Praha bylo i do budoucna špičkovou leteckou školou, která dokáže realizovat požadavky českých i zahraničních zákazníků.“

Foto: Momentka z rozhovoru s ředitelem CLV Jaroslavem Špačkem | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Momentka z rozhovoru s ředitelem CLV Jaroslavem Špačkem | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Důležitost Centra leteckého výcviku nám pak potvrdila ministryně obrany Jana Černochová, která připomněla, že centrum není významné pouze pro resort obrany nebo státní podnik LOM PRAHA. „Centrum leteckého výcviku je velmi důležité i pro ostatní alianční země, protože výcvik pilotů tady probíhá nejenom pro piloty Armády České republiky, ale i pro alianční piloty. Je to centrum, které nám závidí na celém světě. Moc takových center není, které mají tak širokou škálu možností výcviku, simulátorů. Je to něco, na co jsme právem pyšní a co je výkladní skříní resortu ministerstva obrany. A já si moc vážím toho, že tady můžu stát po boku pana ředitele a dneska společně poděkovat a oslavit těch 20 let, kdy toto centrum existuje a kdy pomáhá nejenom Armádě ČR, ale i našim aliančním spojencům,“ uvedla ministryně.

Foto: Ministryně obrany Jana Černochová připomněla, že CLV pomáhá nejen Armádě ČR, ale i našim aliančním spojencům | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Ministryně obrany Jana Černochová připomněla, že CLV pomáhá nejen Armádě ČR, ale i našim aliančním spojencům | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Její slova potvrdil také ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva, který poděkoval za podporu ministerstva obrany a Armády ČR. „Centrum leteckého výcviku funguje 20 let a představuje národní schopnost, strategickou výhodu pro tento stát, protože je jen málo zemí, které se mohou pyšnit tím, že si mohou na vlastním území ve vlastním státním podniku vycvičit vlastní piloty. A na tom my stavíme, budujeme,“ řekl Jiří Protiva.

„V CLV moderním způsobem reagujeme na moderní trendy, na přezbrojení Armády ČR a nabízíme tyto schopnosti i pro další alianční země, které právě reagují svou poptávkou na to, jak se CLV modernizuje. Nejenom co se týká obměny techniky, například L-39C za L-39NG, budujeme i novou infrastrukturu, nová simulační centra, ale také stavíme na lidech. Máme tady tzv. staré bardy, srdcaře, ale zároveň se nám daří do jisté míry nabírat mladé zaměstnance. Já bych byl velmi rád, aby to bylo ještě ve větší míře. Máme teď velkou výhodu. Můžeme nalákat na novou moderní techniku a na moderní přístup v Centru leteckého výcviku,“ doplnil ředitel LOM PRAHA Jiří Protiva.

Foto: Ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva zdůraznil, že CLV pro Českou republiku představuje národní schopnost a strategickou výhodu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva zdůraznil, že CLV pro Českou republiku představuje národní schopnost a strategickou výhodu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Úspěšný nábor schopného personálu popřála CLV také ministryně Jana Černochová: „Můžete mít sebelepší techniku, ale pokud nemáte kvalitní lidi, pokud nemáte srdcaře, které tady vidíte, tak je to vždycky špatně, protože být pilotem, technikem, leteckým návodčím – to není jenom profese. Jsou to lidé, kteří mají letectví jako celoživotní koníček a není to jenom, že by to brali jako zdroj obživy a je to na nich vidět. A proto bych přála panu řediteli, aby generace těch srdcařů, kterou tady vidíme, nahradila mladší generace srdcařů. Přeji také, aby se vždycky všichni ti, co letí nahoru, vrátili v pořádku a ve zdraví dolů,“ sdělila ministryně obrany.

Foto: Ministryně obrany navštívila také Taktické simulační cetnrum | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Ministryně obrany v rámci oslav 20 let CLV navštívila také Taktické simulační cetnrum | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy

Doporučené