Přidat na Seznam.cz

Úspěšnému výrobci elektro-optických systémů pro bezpečnostní a obranný průmysl EVPÚ Defence a.s. roste kapacita, obrat i ambice upevnit své pozice na mimoevropských trzích. O plánech na výraznější prosazení v rámci asijského trhu a také o letošních novinkách EVPÚ Defence jsme si povídali s novým manažerem pro rozvoj obchodních vztahů Adamem Markem.

Foto: GLADIUS 12 na vozidle MARS 4x4 | EVPÚ Defence
Foto: GLADIUS 12 na vozidle MARS 4×4 | EVPÚ Defence

Potřeba zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury a zvýšení obranných schopností sílí v Evropě i ve světě. Odráží se to i v poptávce po systémech EVPÚ Defence?

Určitě ano. V oblasti bezpečnostního průmyslu se nám daří výrazně prohlubovat spolupráci s našimi tradičními partnery. Na sklonku minulého roku jsme dokončili dodávky čtrnácti speciálních monitorovacích vozidel s termovizí pro Policii ČR, a výborně si v prodejích vede i naše nejnovější polohovací zařízení MTU-1A, které jsme představili na loňském veletrhu IDET. 

Plk. Jan Cífka: Do roku 2030 by mělo dojít ke komplexnímu přezbrojení 13. dělostřeleckého pluku

Nejvýraznější nárůst zájmu o naše systémy však vnímáme především v oblasti obranného průmyslu. Vždy jsme kladli velký důraz na pružnost, s jakou dokážeme reagovat na potřeby zákazníka a navrhnout či přizpůsobit mu řešení na míru. Zatímco v minulosti nám tato schopnost umožnila získávat zajímavé menší až středně velké projekty, kde nám flexibilita přinášela značné výhody, v současné době již máme rozpracovanou řadu rozsáhlých zakázek pro významné mezinárodní partnery, jejichž realizace potrvá několik let. Konkrétně lze uvést například velitelské a střelecké zaměřovače pro nová slovenská kolová obrněná vozidla a stovky systémů detekce laserového a radarového ozáření pro vozidla určená maďarským a japonským ozbrojeným silám. To s sebou samozřejmě přináší nejen stabilitu v nejbližší budoucnosti, ale také výzvu v podobě personálního zajištění růstu výrobní kapacity. Jsme rádi, že lidé v regionu nás vnímají jako perspektivního a důvěryhodného zaměstnavatele, a proto se nám v poslední době podařilo rozšířit nejen výrobní, ale i obchodní, projektový a konstrukční tým o nové kvalifikované profesionály.

Foto: Speciální modul systému GATRIA s denní termovizní kamerou a integrovanou polohovací jednotkou | EVPÚ Defence
Foto: Speciální modul systému GATRIA s denní termovizní kamerou a integrovanou polohovací jednotkou | EVPÚ Defence
Foto: Ovládací prvek k modulárnímu systému GATRIA | EVPÚ Defence
Foto: Ovládací prvek k modulárnímu systému GATRIA | EVPÚ Defence

Přestože působíte v EVPÚ Defence již šestým rokem, rozvoji obchodních vztahů se věnujete teprve od začátku letošního roku. Jaké máte v této oblasti cíle?

Rád bych navázal na dosavadní úspěšné projekty a rostoucí poptávku po našich systémech v Asii, což pro nás znamená zejména intenzivní budování povědomí o naší značce a aktivní vyhledávání příležitostí pomocí veletržních akcí a již navázaných místních kontaktů. Kromě tradičního světového veletrhu Eurosatory v Paříži se tak letos chystáme vystavovat i na významných veletrzích DSA (Malajsie), Indodefence (Indonésie) a VIDEX (Vietnam). Za důležitý přínos účasti na těchto akcích považuji především možnost naslouchat potřebám zákazníků během osobního setkání a identifikovat tímto potenciál pro další směřování vývoje našich technologií. Český obranný průmysl se ve světě obecně těší značnému zájmu a my chceme toto vnímání dále podporovat nejen kvalitou našich produktů, ale i nabídkou maximálně technicky i cenově efektivních řešení. Kromě podpory našich obchodních aktivit v Asii ale budeme samozřejmě pokračovat i v prohlubování spolupráce s našimi evropskými a domácími partnery.

Foto: Velitelské zaměřovače CMS-1 | EVPÚ Defence
Foto: Velitelské zaměřovače CMS-1 | EVPÚ Defence

Jaké výhody přináší zákazníkům spolupráce s EVPÚ Defence?

V prvé řadě je to kvalita a prověřenost našich produktů – naše elektro-optické systémy, kamery a monitorovací vozidla s termovizí chrání hranice v mnoha evropských i mimoevropských zemích, včetně téměř všech států, které tvoří vnější hranici Schengenského prostoru. Armáda ČR v rámci svého vybavení využívá celou řadu našich produktů od polohovacích zařízení přes modulární systémy ochrany perimetru až po střelecké zaměřovače a dálkově ovládané zbraňové stanice. Za druhé je to již zmiňovaná schopnost nabídnout řešení na míru. V neposlední řadě je to také kompletní servis včetně příslušenství, který nabízíme po celou dobu životnosti produktů, a doplňkové služby, mezi které patří například měření optických vlastností a rektifikace elektro-optických systémů, teplotní zkoušky, zkoušky vlhkosti, kalibrace chlazených a nechlazených termokamer, celková diagnostika funkčnosti chlazených detektorů a výměna chladicího média.

Jiří Hynek: Jak máme pomáhat napadené zemi, když banky odmítají provést transakci Ukrajinců za obrannou techniku?
Foto: Monitorovací vozidlo s termovizí SMV | EVPÚ Defence
Foto: Monitorovací vozidlo s termovizí SMV | EVPÚ Defence

Připravujete letos nějaké produktové novinky?

V současné chvíli se produktové změny týkají spíše úprav stávajících systémů či rozšíření nabídky verzí, ve kterých může být daný systém poskytnut. U polohovacího zařízení MTU-1A nově nabízíme zákazníkům možnost umístění většího multi-senzorového kontejneru, pracujeme také na dalším rozšíření řady našich chlazených termovizních kamer. V oblasti obranných technologií rozšiřujeme možnosti aplikace systému detekce laserového a radarového ozáření LAWAREC, který je momentálně dostupný v podobě ucelené řady modulů pro vozidla středních a větších rozměrů či v podobě centrální hlavice s kombinací detektorů pro menší vozidla.

Foto: Manažer pro rozvoj obchodních vztahů Adam Marek | EVPÚ Defence
Foto: Manažer pro rozvoj obchodních vztahů Adam Marek | EVPÚ Defence

Tyto úpravy vesměs vycházejí z požadavků našich zákazníků, a proto věřím, že povedou k ještě vyššímu zkvalitnění naší nabídky.

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy

Doporučené