Přidat na Seznam.cz

Dlouholetá, nadstandardní a profesionální spolupráce mezi Vzdušnými silami AČR a OS SR bude pokračovat i v budoucnosti – to je jen jeden z klíčových závěrů z nedávného setkání expertů integrovaných pracovních týmů F-16 a F-35, které spolu jednaly 13. února v Praze.

Foto: Letouny F-35 a JAS-39 Gripen  | prap. Martin Král / 21. zTL
Foto: Letouny F-35 a JAS-39 Gripen | prap. Martin Král / 21. zTL

Na první pohled se může zdát, že se cesty vzdušných sil České a Slovenské republiky rozešly, a to především na začátku tohoto milénia, kdy se Česká republika definitivně rozhodla vzdát se ruské technologické platformy v segmentu taktického stíhacího letectva a v roce 2005 úspěšně přešla na gripeny. Slovensko tehdy nadále provozovalo flotilu ruských letounů MiG-29, a to až na práh jejich technické životnosti a možností logistické podpory provozu těchto legendárních, avšak v dnešní době již morálně zastaralých strojů.

Foto: Společná fotografie z nedávného setkání expertů integrovaných pracovních týmů F-16 a F-35 | VzS AČR
Foto: Společná fotografie z nedávného setkání expertů integrovaných pracovních týmů F-16 a F-35 | VzS AČR

V letech 2015–2016 pak vláda Slovenské republiky koketovala s možností pořídit stejně početnou flotilu gripenů jako Česká republika, nakonec se však Vzdušné síly OS SR rozhodly jinak, kdy v roce 2018 došly k definitivnímu rozhodnutí zbavit se stávajících MiGů a nahradit je tím nejmodernějším a v té době dostupným. Došlo tak k pořízení 14 kusů amerických letounů F-16C/D Block 70.

SHARP LYNX 2023 prověřil schopnosti jednotek vojenské policie při řešení krizových situací
Foto: F-16 Block 70 nesoucí slovenský znak | Ministerstvo obrany SR
Foto: První letoun F-16C/D Block 70 nesoucí slovenský znak | Ministerstvo obrany SR

A právě v těchto dnech se pomyslné trajektorie vzdušných sil obou států opět propojily, protože slovenská i česká vláda pořizují letouny od stejné firmy – Lockheed Martin, a hlavně stejným způsobem a to takzvaným FMS (Foreign Military Sale) na úrovni garancí G to G (vláda–vláda).

I česká strana má s tímto typem pořizování armádních systémů jisté zkušenosti, ale v daleko menším rozsahu než slovenská strana, neboť Slovenská republika tímto způsobem již pořizovala a zavedla do provozu také flotilu vrtulníků UH-60M Black Hawk.

To byl důvod proč český Integrovaný Projektový Tým (IPT-TL AČR) F-35A nedávno pozval do Prahy na společné jednání slovenské kolegy a experty se zkušenostmi z prostředí FMS při pořizování vrtulníků i stíhacích letadel. Sedmičlenný slovenský tým pod vedením brigádního generála Martina Kuterky, zástupce velitele Vzdušných sil OS SR, ochotně sdílel s českými kolegy všechny pozitivní i negativní zkušenosti při vyjednávání s americkou stranou a se zástupci spolupracujících firem.

Foto: Letouny F-35 a JAS-39 Gripen  | prap. Martin Král / 21. zTL
Foto: Letouny F-35 a JAS-39 Gripen  | prap. Martin Král / 21. zTL

Celé jednání zahájil brigádní generál Jaroslav Míka, zástupce ředitele Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany ČR a vedoucí (IPT-TL AČR), krátkou prezentací o stavu projektu F-35A. Dále pokračoval generál Kuterka, který především ocenil snahu české strany tyto zkušenosti sdílet a připomněl skutečnost, že oni tuto možnost neměli a museli si: „tuto trnitou cestu prošlapat sami”.

Colt CZ Group SE kupuje tradičního českého výrobce malorážové munice Sellier & Bellot

Následovaly prezentace o stavu provozu slovenské flotily Black Hawků, kdy v této souvislosti slovenští kolegové hovořili o logistických problémech, politických aspektech těchto kontraktů či o náročnosti bezpečnostní politiky k ochraně utajovaných informací a amerických technologií. 

Experti obou stran pak debatovali o detailech nastavení systému provozu a údržby, pořizování letecké munice a zabezpečení výcviku ve všech vojenských odbornostech. Velkým tématem byla také výstavba nemovité infrastruktury na hlavních operačních základnách a příprava záložního letiště. Čeští experti v rámci daného tématu identifikovali podobné kritické momenty a aspekty a velmi ocenili možnost si vyslechnout způsob řešení slovenskou stranou.

Slovenští experti upozornili českou stranu na fakt, že při vyjednáváních s americkou stranou jde především, a v dobrém slova smyslu, o byznys, kdy má každý zákazník možnost vyjednat si unikátní podmínky, popřípadě i ušetřit značné finanční prostředky, a to především v nastavení podpůrných servisních smluv. Jak známo, v prostředí FMS se o ceně „výrobku” nevyjednává, ta je stejná pro všechny zákazníky, lze však vyjednávat o servisní a logistické podpoře.

V závěru se pak slovenští kolegové podělili o praktické zkušenosti se zabezpečením vojáků a jejich rodin při výcviku v USA. V průběhu celého jednání bylo patrné, že obě země jdou správnou cestou v pořizování moderních letounů, které výrazně zvýší obranyschopnosti, kredibilitu i image obou států v daném regionu i v rámci NATO.

Foto: Letoun F-35 | prap. Martin Král / 21. zTL
Foto: Letoun F-35 | prap. Martin Král / 21. zTL

Generál Míka během svého krátkého shrnutí zdůraznil mimo jiné také přínos takovýchto jednání v pracovní i osobní rovině. Česká strana také vyjádřila potřebu navštívit leteckou základnu Sliač a seznámit se blíže hlavně s problematikou výstavby nemovité infrastruktury přímo na místě.

Foto: Letoun F-35 | prap. Martin Král / 21. zTL
Foto: Letoun F-35 | prap. Martin Král / 21. zTL

Ing. Petr Hromek, ředitel projektu F-35A AČR, v závěru setkání poděkoval slovenským kolegům za jejich čas a energii a vyjádřil pevné přesvědčení, že vzdušné síly obou zemí se v blízké budoucnosti opět spojí ve schopnostech plnohodnotně přispívat k bezpečnosti v našem regionu.

Zdroj: VzS AČR, Ministerstvo obrany SR

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy

Doporučené