/FOTOGALERIE/ Tělovýchovná jednota Sokol v Poříčí nad Sázavou slaví 120 let. Toto významné výročí si připomenou jeho členové a příznivci při slavnostním setkání v neděli 12. května. Slavnost začne v poříčské sokolovně v Čerčanské ulici ve 14 hodin.   

Členové TJ Sokol. | Foto: Archiv TJ Sokol Poříčí nad Sázavou

Právě před 120 lety, ve čtvrtek 12. května 1904, byla svolaná ustavující valná hromada za účasti 26 místních občanů, kteří se všichni přihlásili za členy nově založené tělovýchovné jednoty. Stalo se tak dvaačtyřicet let poté, co zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner přivedli na světlo světa Sokol v Praze.

Podnět k založení tělovýchovné jednoty dali bratři ze Sokola Benešov, který byl založen už v roce 1900 a poříčskou valnou hromadu přijeli podpořit ve slavnostních krojích.

Historicky prvním starostou Sokola Poříčí nad Sázavou byl zvolen ze zakladatelů Jan Heřman a členové výboru Fr. Poloprudský, V. Pojezdný, L.Micka, K.Pánek, A.Bohoňovský, Ant. Hruška, Fr.  Kovář, J. Potůček, F. Podroužek aj. Slavík, Za celou dobu bylo ve funkci 12 starostů, kteří zdárně vedli celou jednotu. Jejich potomci v obci dodnes žijí.

Okresní finále ve vybíjené v tělocvičně ZŠ Jiráskova Benešov.

Okresní přebor ve vybíjené vyhrály dívky z benešovské Základní školy Karlov

Od svého vzniku byla jednota velmi aktivní a již za dva roky se v Poříčí konalo veřejné cvičení u Marků na zahradě za účasti dalších osmi jednot Župy Blanické. Členů a cvičenců stále přibývalo a prostor pro cvičení v hostinci U Marků a nebo i v hospodě v Městečku u Pánků už nevyhovoval.

Proto se v roce 1913 rozhodlo o stavbě tělocvičny – velké Sokolovny. Vše ale přerušila první světová válka a sokolovna byla postavena svépomocí až v roce 1932.

Po dobu německé okupace, kdy byl Sokol rozpuštěn, byl sál sokolovny upraven na biograf a ještě několik let po osvobození se zde promítalo. To omezovalo cvičební hodiny, stále se stěhovalo nářadí a židle. Proto se po druhé světové válce přistoupilo ke stavbě druhého sálu. Velký sál, byl přistaven opět svépomocí a při slavnostním otevření v roce 1948 to byla velká sláva a událost pro celou obec. V místě se konaly župní srazy – cvičení i kulturní vystoupení herců z Národního divadla.

Ve dvacátých letech minulého století založil Sokol Poříčí dvě pobočky v Čerčanech a Městečku. Do sokolovny chodili až do roku 1952 cvičit žáci poříčské školy. teprve potom byla postavena nová základní škola i s velkou tělocvičnou.

O dobrou činnost Sokola se zasloužily celé rodiny Bohoňovských, Hamplů, Hynků, Lorenců, Pilátů, Marků, Procházků, Skružných, Podroužků, Růžičků, Nováků, Tlamichů, Vojtíšků, Žáčků, Přenosilů, Zrcků a mnoha dalších.

Fotbalisté Poříčí nad Sázavou.

Fotbalisté Poříčí vyhráli čtvrtý zápas v řadě a drží čelo I.A třídy

Do Sokola se nechodilo pouze cvičit, ale pěstovaly se zde další sporty, které jednotu proslavily jak v okresních, krajských či oblastních přeborech. Kromě tradičního fotbalu to byl stolní tenis, házená, volejbal a lehká atletika. Výsledky sokolské činnosti se předváděli na veřejných cvičeních, akademiích, přeborech a besídkách.

Vyvrcholením byl vždy Sokolský slet v Praze. Na kulturním dění se Sokol v obci podílel svým divadelním a loutkovým  souborem. Bylo uvedeno mnoho význačných her a zásluhu na tom měly režisérky Anna Růžičková, Františka Weisbergerová, Marie Hrušková, Marie Pilátová a také Josef Topol. Vyhlášené byly sokolské bály s předtančením s Českou besedou a velkolepé sokolské Šibřinky. Vždy s neotřelým názvem. Do Poříčí se sjížděli lidé z celého okolí.

“Ženy následovaly muže”

Přestože cvičení patřilo především mužům, ženy nechtěly stát stranou dění a postupně se do něj zapojovaly. Průkopnicí ženského tělocviku byla devatenáctiletá Vilma Žáčková – Šachová, která cvičila nejprve s muži, kde byl její bratr cvičitelem. Proto byl 18. března 1919 založen Ženský odbor sokola Poříčí nad Sázavou – 15 let od vzniku jednoty.

Tato žena byla první cvičitelkou a později náčelnicí a dále náčelnicí Župy blanické. Zpočátku se ke cvičení scházelo pouze 10 žen. Později se rozrostly a zúčastňovaly sevšech sletů.

Jedny z prvních cvičitelek byly Anna Šindelková, Marie Lorencová, Anna Růžičková, Marie Hrušková, Bohumila Fialová, Marie Pilátová, Soňa Novotná a Jarmila Hubínková. Později Jiřina Marešová, Jaroslava Chábová, Bohumila Nádvorníková, Blanka Herdová Alena Pěkná a Dana Kotková.

V dřívějších letech se cvičilo 2x týdně a to jak v mužském či ženském odboru od nejmladších po dospělé. V současné době působí v Poříčí sportovní Fit Klub pod vedením Renaty Novotné, který tak ve své činnosti navazuje na bývalý ženský odbor.

Tolik ke slavné historii Sokola Poříčí, který v padesátých letech minulého století byl začleněn do ČSTV, název Sokol mu byl ponechán.

Po roce 1990 vnikly restituční spory – činnost se oslabila. Je proto dobré, že v roce 2000 byla činnost obnovena a Sokol Poříčí byl 19. května přijat do České obce sokolské.

Dnes se zde provozují další a již modernější sporty např. stolní tenis, nohejbal, akademie sportu a další. Využívá se jak sál, taky i moderní hřiště. Hodně aktivit je propojeno s místním sportovním klubem Posázavan.

Zásluhu na všestrannosti mají cvičitelé či trenéři Eliška Štíchová, Pravoslav Novák, Michal Holánek spolu s výborem jednoty, Milan Musil a starosta Sokola Poříčí Petr Lacina. Významní členové jednoty jsou např. Jiří Kynos, bývalý reprezentant čsl. Atletice a účastník OH 1972 nebo herec Jakub Kohák.

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy

Doporučené