Nová omezení vztahující se na ruský LNG jsou součástí v pořadí již 14. sankčního balíku. Jeho přijetí se očekává až po volbách do Evropského parlamentu, které se konají na začátku června. Zástupci členských států Evropské unie o něm diskutovali detailně poprvé ve středu v Bruselu. Evropská komise nové postihy představila minulý týden, některé země však mají k návrhu stále výhrady.

Dovoz ruského plynu do Evropy nebyl dosud formálně sankcionován ani navzdory opakovaným výzvám Polska, Pobaltí, skandinávských zemí a Ukrajiny. Nejnovější plán navržený Evropskou komisí neznamená úplný zákaz dovozu, jak to po zahájení agrese Ruska na Ukrajině udělala EU s uhlím a ropou. Týkat by se měl zákazu překládek ruského zkapalněného zemního plynu. V praxi by to znamenalo, že by stopku dostal opětovný vývoz LNG, který přichází do přístavů EU a odtud putuje do třetích zemí, napsal bruselský portál Politico.

Rusko je čtvrtým největším producentem LNG po Spojených státech, Kataru a Austrálii. Zatímco dovoz plynu přes plynovody do Evropy od propuknutí války na Ukrajině klesal, import toho stlačený z tankerů naopak stoupl. Ve srovnání s předválečnými úrovněmi dokonce o 40 procent. Podle údajů společnosti Aurora Energy Research pokrylo Rusko v období leden až červenec loňského roku svým dovozem přibližně 16 procent celkového importu LNG do zemí Evropské unie.

Nová omezení by se zřejmě dotkla pouhé čtvrtiny ruských zisků z prodeje LNG, které dosáhly výše osmi miliard eur za rok. Sankce, které Evropská unie a Spojené státy uvalily na ruská fosilní paliva, nejsou zatím velmi účinné, brání jim legislativní mezery a také vyhýbavé taktiky ze strany obchodníků.

Cílem je omezit reexport

Přestože LNG z Ruska tvořilo v loňském roce jen pět procent spotřeby plynu v EU, Kreml na něj spoléhá při financování války. Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA) odhaduje, že země EU loni zaplatily 8,2 miliardy eur za 20 miliard kubických metrů ruského LNG.

Španělsko je v současnosti druhým největším nákupčím ruského LNG na světě, Belgie je těsně za ním. Během prvních sedmi měsíců roku 2023 odebíralo Španělsko 18 procent z exportu ruského LNG, v případě Belgie to bylo 17 procent. V žebříčku vede Čína, která nakoupila 20 procent. Velká část LNG se z evropských přístavů vyváží do třetích zemí, ale také do Německa či Itálie.

V rámci 14. kola sankcí EU vůči Rusku by se v evropských zařízeních na překládku, zplyňování, zkapalňování či přepravu nemohl využívat ruský LNG plyn. Bez evropských přístavů by podle portálu Politico muselo Rusko k tomu, aby dostalo svůj plyn do Asie, použít speciálně vybavené ledoborce, které prořezávají led v Arktidě a kterých je nedostatek.

Pokud budou nová opatření v Bruselu schválena, LNG z Ruska by se stalo „kontaminovaným“ a přimělo by evropské firmy, aby si dávaly větší pozor. Porušování sankcí se trestá pokutami nebo odebráním licence.

Další ranou pro Rusko má být navrhovaný zákaz společnostem z EU a jiným organizacím zapojit se do projektů výstavby terminálů LNG v Rusku, což může výrazně omezit expanzi ruského sektoru zkapalněného zemního plynu. Efektivní byly v podobném duchu sankce Spojených států amerických, které zakázaly mezinárodním společnostem obchodovat s ruským arktickým terminálem Artic LNG 2.Ten měl spustit výrobu koncem loňského roku. Po zavedení protiruských sankcí však zahraniční akcionáři vyhlásili zásah vyšší moci a účast na projektu zastavili. Plyn LNG vyrobený v Rusku by neměli komu dodávat.

Navrhované omezení sice dovoz LNG do Evropy nezastaví ani nezabrání přímým ruským dodávkám do zbytku světa. I tak by mělo zasáhnout ruské zisky plynoucí z těchto obchodů, domnívá se unijní exekutiva. Energetika je v Bruselu nicméně velmi citlivé téma, i proto se mezi zeměmi EU očekává ohledně těchto sankcí bouřlivá debata.

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy

Doporučené