Přidat na Seznam.cz

Potřeba modernizace Armády České republiky s sebou přináší mnoho příležitostí pro český obranný průmysl, který se různými způsoby podílí na zbrojních zakázkách (BVP CV90, letouny F-35 apod.). Jeho proexportní zaměření umožňuje také nacházení příležitostí na nových trzích v zahraničí. Dalším potenciálem rozvoje je i vytváření zásob a prostředků pro obranu státu. Význam českých firem a jejich schopností v oblasti obranného průmyslu vzrostl také v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy se ukázalo, jak neocenitelná je vlastní soběstačnost. Na základě výše zmíněného jsme si do dalšího dílu pořadu CZ DIALOGY pozvali vrchní ředitelku Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky Radku Konderlovou, která má za úkol mimo jiné propojovat český obranný průmysl s modernizačními procesy armády. 

Video: Rozhovor s vrchní ředitelkou Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky Radkou Konderlovou / CZ DEFENCE

Klíčovými prioritami sekce průmyslové spolupráce je rozvoj domácího obranného průmyslu a zajištění obranyschopnosti státu v krizových stavech, podpora exportu a českých zájmů na zahraničních trzích a rovněž prohlubování partnerství prostřednictvím přeshraniční spolupráce podniků obranného průmyslu. Úkolem sekce je i budování partnerství v oblasti obrany a obranného průmyslu, podíl českých firem na zbrojních zakázkách ukazuje náš potenciál. V poslední době to jsou například firmy Meopta a její dodávky pro společnost BAE Systems nebo PBS Velká Bíteš a dobře se rozvíjející koncept spolupráce se společností Lockheed Martin.

Plk. Jan Mazal: Vývoj robotických systémů se dramaticky urychlil

Snaha o podporu českého obranného průmyslu se netýká jen oblasti členských států Aliance, sekce průmyslové spolupráce naplno využívá současné poptávky a snaží se hledat nové trhy, třeba v Africe. „Africký kontinent je teritorium velmi důležité pro český obranný průmysl, a to z jednoho praktického důvodu. My tam máme velké historické vazby z minulosti. Značná část kontinentu disponuje starou sovětskou technikou, kterou firmy našeho obranného průmyslu umí velmi dobře opravovat, modernizovat a jsou tam už z minulosti navázána poměrně dobrá partnerství. Český obranný průmysl tam má na čem stavět,“ říká vrchní ředitelka. Afrika jako kontinent je samozřejmě také v hledáčku velkých zemí, jako je Čína nebo Rusko. Velikost České republiky umožňuje větší zaměření na konkrétní dodávky a projekty. „Myslím si, že jedno velké plus pro český obranný průmysl nebo pro české firmy je to, že jsme země, která nemá v Africe koloniální minulost. Nechodíme tam s žádnou postranní agendou. Nesledujeme těmi obchody žádné postranní politické nebo zahraniční zájmy,“ vysvětluje Radka Konderlová. Proto nás podle vrchní ředitelky africké země vnímají jako rovnocenného obchodního partnera, který chce dané zemi pomoci zlepšovat bezpečnost a její stabilitu. Příkladem takové spolupráce je v současnosti například Angola. Naopak výzvou a potenciálem pro český obranný průmysl je například Egypt. „Tato země se zmítá v obrovském geopolitickém melting potu, současně je absolutně klíčová z hlediska bezpečnosti na Blízkém východě i v kontextu probíhajícího konfliktu mezi Izraelem a Palestinci v Gaze. Proto je ministerstvo obrany v této části Afriky aktivní například účastí na veletrhu EDEX, což je jeden z hlavních veletrhů obranných technologií části severní Afriky. 

Co se týká Egypta, situace je složitá. Radka Konderlová připomíná, že velkým partnerem Egypta jsou Spojené státy, zároveň je tam všudypřítomná Ruská federace. A nyní jde podle ní navíc o orientaci země na zvládání konfliktu v pásmu Gazy nebo na Blízkém východě. „Pokud bude chtít náš průmysl v Egyptě prorazit, musí vzít v úvahu, že na tom tato země není ekonomicky moc dobře. Proto bude nutné v Egyptě investovat do vybudování výrobních kapacit a bude potřeba finančního kapitálu. Druhý můj poznatek byl, že pokud má Egypt o nějakou technologii, kterou u nás máme, zájem, tak si ji sám najde,“ dodává vrchní ředitelka Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR. 

Český obranný průmysl je jasně proexportní, navíc je podporován „veletržní diplomacií“ resortu obrany i dalších ministerstev a na mezinárodní úrovni je zájem o české výrobky a firmy, které jsou na světové technologické špičce. „V minulém roce jsem navštívila i pařížský veletrh Paris Air Show, kde jsme měli společnou účast s ministerstvem průmyslu a obchodu a podporovali jsme český letecký a kosmický průmysl. V České republice máme firmy, které jsou na špičce technologií ve světě. Když bych třeba vzala jeden z příkladů PBS Velká Bíteš, tak to je jedna ze čtyř nebo pěti firem na světě, které umí vyrobit pohonné pomocné jednotky pro letecký průmysl. Česká republika je jeden z osmi nebo devíti výrobců na světě, který umí a má kapacity a schopnosti vyrobit vlastní letouny. Na zemi velikosti České republiky je to něco, co nemá ve světě obdoby,“ říká vrchní ředitelka a dodává, že právě letecký průmysl a jeho dodavatelské řetězce jsou klíčovou součástí obranyschopnosti jakékoliv země. V našich podmínkách jde například o letouny nebo drony. „Vedle toho je dalším segmentem pozemní technika, kde mají české výrobky dlouholetou tradici. Zároveň nemůžu nezmínit pasivní sledovací systémy. Je to technologický unikát. Společnost ERA, která pasivní systémy umí vyrábět je firma, do níž stát historicky svým způsobem nalil obrovské množství finančních prostředků, které se ale několikanásobně vrátily,“ konstatuje vrchní ředitelka Konderlová.

Foto: V souvislosti s ukrajinským konfliktem se stále častěji hovoří o nutnosti rozvíjet schopnosti evropského, potažmo i českého zbrojního průmyslu, a navýšit jeho produkci. (ilustrační foto) | Shutterstock
Foto: Klíčovými prioritami sekce průmyslové spolupráce je rozvoj domácího obranného průmyslu a zajištění obranyschopnosti státu v krizových stavech, podpora exportu a českých zájmů na zahraničních trzích. (ilustrační foto) | Shutterstock

Důležitým pomocníkem při mezivládních jednáních o průmyslové spolupráci je k tomu účelu zřízená Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která má klíčové zastoupení právě při jednáních ve formátu vláda-vláda. „Co se týče podpory České republiky s dodávkami vojenského materiálu na Ukrajinu, je úplně klíčová a tam odvádí stále úžasnou práci,“ vyzdvihuje Konderlová, která doplňuje, že pochvala na práci agentury přichází i ze zahraničí.

Pavel Švagr: Větší propojení armády, ministerstva obrany a Správy státních hmotných rezerv je logické

Dalším nástrojem je podpora nejen firem obranného průmyslu, ale i akademických institucí a společností, které mají ve svém portfoliu duální technologie – a jejich zapojování do evropských programů. „Tady můžu zmínit například Evropský obranný fond a nově máme i alianční iniciativy, alianční obranný akcelerátor DIANA pro podporu startupů, které vyrábí technologie s duálním uplatněním. Anebo máme Inovační fond NATO (NIF), což je úplný unikát, kdy Aliance dala prostředky na vznik tzv. joint venture kapitálového fondu, který dozoruje,“ vysvětluje vrchní ředitelka Konderlová. Fond je spravován soukromou společností a firmy, které budou v tomto aliančním akcelerátoru, mohou být z Inovačního fondu NATO finančně podpořeny.

„Samozřejmě v souvislosti s modernizačními projekty Armády České republiky je pak naším úkolem zapojovat české firmy do takzvaných programů průmyslové spolupráce,“ vypočítává možnosti uplatnění českých firem Radka Konderlová. Samostatnou kapitolou je dále podpora softwarových řešení. Ty podle současných parametrů spadají do oblasti duálních technologií.

Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s vrchní ředitelkou Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky Radkou Konderlovou | Jan Juřica / CZ DEFENCE
Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s vrchní ředitelkou Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky Radkou Konderlovou | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Válka na Ukrajině zásadně změnila pohled na bezpečnostní prostředí a roli obranného a bezpečnostního průmyslu, a to nejen u nás, ale na celém světě. „Obranný průmysl se stal neodmyslitelným pilířem naší vlastní bezpečnosti. Říká to i obranná strategie, kterou schválila vláda v minulém roce. Kapacity a schopnosti našeho průmyslu se ukazují jako klíčové i v momentě, kdy pomáháme Ukrajině důležitými dodávkami vojenského materiálu a vybavení pro obranu této země. Pro naše podniky to je tedy takový smutný způsob, jak růst. Ale stalo se to reálnou příležitostí, jak ukázat, co umíme nabídnout. Naše pomoc Ukrajině tedy posiluje pozici našich obranných a bezpečnostních firem a potvrzuje i jejich kvality a spolehlivost,“ říká v rozhovoru Radka Konderlová.

Potřeba pomoci obraně Ukrajiny je vždy jedním z primárních důvodů současných mezinárodních aktivit, ať už je to na úrovni EU nebo Aliance, které cílí na navýšení produkce vojenského materiálu. „Asi jste slyšel o takzvaném nařízení ASA Evropské unie na zvýšení výrobních kapacit v oblasti výroby munice nebo EDIRPA, která se vyjednávala za našeho předsednictví. Cílem toho nařízení je, aby se evropský obranný průmysl posílil společným pořizováním obranných prostředků. A teď nově Evropská unie přichází s celou strategií evropského obranného průmyslu,“ říká v pořadu CZ DIALOGY vrchní ředitelka Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR Radka Konderlová. Pokud se chcete dozvědět více, pusťte si celý rozhovor v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy

Doporučené