Čas se krátí a mnoho lidí propadá lehké panice ohledně náhrady starého kotle na tuhá paliva. Mnoho kotlů totiž již velmi brzy bude muset být nahrazeno za modernější topný systém. Jinak se budou jejich majitelé vystavovat riziku nemalé pokuty. Způsobů, jak se k situaci postavit, je více. Mnoho lidí se však začíná vracet k plynu. Typicky se jedná o domácnosti, které mají buď plyn zaveden a nevyužívaly jej nebo mají možnost se připojit, ale dosud ji nevyužily.

Plynové kotle přece chtějí zakázat

Reálný stav kolem zákazu plynových kotlů je takový, že podle v tuto chvíli platné legislativy EU by mělo dojít k plnému zákazu používání plynových kotlů k vytápění rodinných domů až v roce 2050. Jedná se tedy o horizont čtvrt století od dnešního dne. To je doba, za kterou se toho jistě hodně stane, a je to také doba, po které lze očekávat, že životnost plynového kotle, který si pořídíme dnes, se bude tak jako tak chýlit ke konci. Pro porovnání si jako příklad můžeme uvést automobil a položit si otázku, jak dlouho vlastníme jeden model. A to se v takovém případě jedná o investici o řád i dva řády vyšší. Koneckonců, jaké jsou nyní ceny moderních plynových kotlů na českém trhu, se můžete podívat zde.

🔴 Nejvíc lidí právě čte:

„Zatravňovací dlažba vyšla levněji než zámková dlažba.“ Kutil Ondra prozradil, v čem vidí výhody i postup

Závislost na plynu a jeho rostoucí cena

Další aspekt, na který je dobré se nyní podívat, je historický vývoj ceny plynu. Jak se totiž ukazuje, mimo abnormální a velmi krátkodobý výkyv, ke kterému došlo krizí vzniklou v únoru 2022, je cena plynu za posledních 20 let v podstatě neměnná. Ukazuje to i graf vývoje plynu, jak můžete vidět v naší galerii.

Vezmeme-li v potaz inflaci, která za danou dobu ovlivňovala ceny, lze na rovinu říct, že cena plynu za posledních dvacet let neustále klesá. Této problematice jsme se podrobněji věnovali v článku níže:

Elektřina je dnes levnější než před 15 lety. Stačí umět počítat

Riziko, že někdy v budoucnu dojde k dramatické změně ceny plynu, je tedy velmi malé. Navíc díky v tuto chvíli probíhající diverzifikaci zdrojů již nejsme závislí na jednom východním dodavateli, jako tomu bylo doposud. Nyní odebíráme plyn z více zdrojů a pokud by některý z nich vypověděl či nás (jak se tomu stalo počátkem roku 2022) začal prostřednictvím plynu vydírat, lze nadále odebírat od jiných dodavatelů. K opakování krize, která přinesla krátkodobé skokové zdražení, proto nedojde.

Topení plynem je však velmi levné

Pořízení samotného plynového kotle je ve srovnání s jinými topnými systémy velice levnou záležitostí. Jak lze vidět v cenovém přehledu nejprodávanějších plynových kotlů, který naleznete zde. Prvotní investice je proto skutečně velmi nízká a velmi rychle se vrátí právě díky úspoře za energie, které tímto řešením docílíme. Nahlédneme-li do faktury za plyn, zjistíme, že cena za 1 kWh plynu se pohybuje někde kolem 1,5 Kč. Jedná se tedy ve srovnání s elektřinou o několikanásobně nižší cenu. To se na vyúčtování energií projeví velmi znatelně, zejména u starších a hůře zateplených domů.

Lidé ve velkém přechází na plyn

Mnoho lidí proto v současné době řeší přechod z původního kotle právě na kotel plynový. Nejčastěji se jedná o domácnosti, které již mají plyn přiveden, pouze jej nevyužívaly. Dále pak domácnosti, které mají možnost se k plynu připojit, ale tuto možnost doteď také nevyužily. Jedná se o poměrně velké množství lidí, zájem o plynové kotle proto znatelně vzrostl. S ohledem na výše uvedené se v případech, kdy domácnost má možnost připojení na plyn využít, jedná o jednoznačně nejvýhodnější formu vytápění.

Photocredit: Václav H. (se souhlasem)

ZDROJ ZDE ✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy

Doporučené